NEWS

Liên tục cập nhật tin tức trong ngành quảng cáo- trong nước và quốc tế

Quảng cáo native video duy trì tỷ lệ VTRs cao

Industry News

Quảng cáo native dạng video liên tục đạt tỷ lệ xem qua cao (View- through rates- VTRs) trong suốt ba tháng đầu năm 2018. Theo báo cáo Adyoulike’s State of Native Video 2018, VTR trung bình của video native in- feed toàn thế giới vào khoảng 40% với khả năng video được nhìn thấy (viewability) là 60%. Trong đó, US, UK và Ireland có tỷ lệ VTR trung bình cao nhất (42%).

Chúng ta thường nhận định người dùng di động quan tâm và cảm thấy thoả mái hơn với những video ngắn. Tuy nhiên, báo cáo 2018 của Adyoulike sử dụng dữ liệu từ hơn 30 triệu view video in- feed chạy trên nền tảng Adyoulike từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2018 lại chỉ ra kết quả ngược lại. Người dùng di động yêu thích video dài hơn nếu nội dung video thực sự thu hút họ.

Ảnh: ADYOULIKE

Theo đó, người dùng điện thoại thông minh dành nhiều thời gian tương tác với quảng cáo video dài hơn so với quảng cáo sáu giây khi nếu quảng cáo được đặt đúng thời điểm và nội dung thu hút người dùng. Khoảng 72% người dùng thiết bị di động khi đã xem 6 giây sẽ tiếp tục xem và tương tác với video trong tối đa 22 giây. Khi native video có độ dài từ 15 đến 22 giây chạy trong môi trường premium, người dùng máy tính bảng, di động tương tác với video hơn so với những người dùng máy tính bàn. Quảng cáo mobile native video có độ dài 15- 22 giây có tỷ lệ engagement cao nhất.