NEWS

Liên tục cập nhật tin tức trong ngành quảng cáo- trong nước và quốc tế

DMP- Biến dữ liệu thành thông tin giá trị

Industry Trend
DMP

Chưa bao giờ cụm từ “Big Data” được nhắc đến nhiều như hiện nay. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, ai nắm thông tin tốt, người đó có lợi thế và giành chiến thắng. Với ngành quảng cáo nói riêng, bên sử thông tin tốt, đồng nghĩa những chiến dịch quảng cáo hiệu quả và thành công. DMP- nền tảng quản trị dữ liệu xuất hiện, đóng vai trò như một nút thắt, gỡ rối và mở ra những chương trình, hoạch định quảng cáo chính xác sau đó.

Data Management Platform (DMP) mang nghĩa: Nền tảng quản lý dữ liệu, quản lý 2 mảng dữ liệu lớn là dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra. DMP thực hiện 3 nhiệm vụ: thu thập và tổng hợp dữ liệu người dùng, phân tích dữ liệu đó, gửi tới nền tảng mua bán quảng cáo (SSP/ DSP) những thông tin giá trị nhằm phục vụ cho hoạt động tối ưu quảng cáo.

Nền tảng quản trị dữ liệu tích hợp (DMP- Data management platform) là công cụ hữu ích hỗ trợ tối ưu hoạt động quảng cáo tự động hoá (Programmatic Ad) khi đem lại những lợi ích sau đây:

Thu thập dữ liệu (từ cookies hoặc dạng khác)

Mỗi trình duyệt tương ứng với một mã cookie ID. DMP tiến hành thu thập dữ liệu dựa trên việc, sắp xếp các mã cookie ID theo nguyên tắc và khớp chúng với các nền tảng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tỷ lệ người dùng sử dùng các thiết bị di động truy cập Internet lớn hơn sử dụng PC, dữ liệu lúc này không thể thu thập nếu chỉ dựa vào cookie ID.  DMP hiện nay được phát triển để có thể nhận diện, thu thập nhiều loại dữ liệu nhận dạng khác nhau như dữ liệu khách hàng được chia nhỏ trong hệ thống CRM.

Thu thập dữ liệu từ các thiết bị khác nhau

Trước đây, người dùng nếu truy cập cùng lúc vào hai thiết bị khác nhau sẽ được nhận dạng thành hai người dùng riêng biêt. Ví dụ, một người lướt web trên desktop sử dụng 2 trình duyệt khác nhau sẽ có 2 cookie ID, dù trên thực thực tế, đó cùng là một người. Do mỗi ID này được nhận dạng như một người dùng ẩn danh độc lập, nên tuy cùng một người dùng thực tế, thông tin tới Advertiser/ Marketer có thể biến thành nhiều người dùng ẩn danh khác nhau. DMP hiện được phát triển để giải quyết nhược điểm này, nhận diện người dùng chéo thiết bị- hợp nhất thành một dạng ID thông nhất giữa các thiết bị.

Hợp nhất dữ liệu và chuyển tới DSP/ SSP

Các dữ liệu rời rạc được tập hợp, phân tích ở một mức độ tối đa, các thông tin cô đọng, hé lộ ‘Insight’ khách hàng. Những thông tin này được chuyển tới nền tảng DSP/ SSP đảm bảo quyền kiểm soát dữ liệu một cách chi tiết và tối ưu nhất. Đồng thời giúp giảm chi phí nếu thực hiện các chiến dịch Remarketing bám đuổi.

Kiểm soát chi phí quảng cáo và cải thiện tỷ lệ ROI tổng thể

Trong trường hợp một người truy cập nhiều kênh khác nhau và được xác định thành những ID riêng biệt, đồng thời tần suất hiển thị quảng cáo lại dựa trên các user được nhận dạng thì khả năng cao, người dùng này sẽ thấy nhiều lượt hiển thị cho cùng một quảng cáo. Việc kiểm soát tần suất hiển thị ở qui mô tổng thể rất hữu ích cho việc phân bổ ngân sách, các Marketer/ Advertiser hoàn toàn có thể điều chỉnh kịp thời vùng quảng cáo hiển thị tránh lãng phí ngân sách cho nhóm user không có khả năng tiếp cận cao, khả năng chuyển đổi thấp. Hơn nữa, khi Advertiser/ Marketer có thể gắn kết các nhận dạng người dùng chéo thiết bị, họ sẽ có  được khả năng quản lý ngân sách quảng cáo tối ưu ở qui mô tổng thể. Cuối cùng, sau tất cả, tỷ lệ ROI được nâng cao.

Hiểu về khách hàng là cách duy nhất là bạn có thể gửi đi quảng cáo “đúng người- đúng thời điểm- đúng thông điệp”. Thông tin thu được từ quá trình thu thập, phân tích, sử dụng của DMP sẽ là cơ sở để xây dựng nhóm người dùng mục tiêu (target audience). Với Publisher, họ hiểu hơn về người đọc của trang, từ đó xây dựng, điều chỉnh nội dung trang trở nên hữu ích với người đọc, hiệu quả của các chương trình quảng cáo theo đó mà tăng lên. Còn đối với những nhãn hàng, các Advertiser, những thông tin người dùng giá trị là cơ sở để họ định hướng một chiến dịch quảng cáo thành công.

Geniee Việt Nam tổng hợp