NEWS

Liên tục cập nhật tin tức trong ngành quảng cáo- trong nước và quốc tế

GDPR chính thức có hiệu lực, tác động tới ngành quảng cáo hiển thị

Industry News

GDPR- Quy định chung về bảo vệ dữ liệu đã chính thức có hiệu lực vào ngày 25/5/2018 đã thiết lập những quy định bảo vệ dữ liệu công dân EU, tác động trực tiếp tới ngành quảng cáo nói chung và quảng cáo hiển thị nói riêng. Theo đó, kể từ ngày 25/5/2018, tất cả các công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân sống tại châu Âu đều phải tuân thủ chặt chẽ những quy tắc được đề ra. Đối tượng áp dụng là tất cả công ty có hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân sinh sống tại châu Âu, dù cho công ty đó có hay không có trụ sở tại đây. Có thể nói, quy định này sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong quy trình thu thập, xử lý dữ liệu người dùng.

Có hiệu lực từ 25/5/2018, GDPR sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong quy trình thu thập, xử lý dữ liệu người dùng. *Ảnh: http://blog.cybertraining365.com/

GDPR xây dựng những nguyên tắc có phạm vi rộng hơn, tiêu chuẩn mang tính điều lệ hơn và các khoản phạt lớn, có thể lên tới 4% doanh thu hàng năm trên toàn cầu đối với một số hành vi vi phạm nhất định. Ví dụ: quy định này yêu cầu phải có sự chấp thuận của các cá nhân ở tiêu chuẩn cao hơn trước khi sử dụng một số loại dữ liệu, đồng thời mở rộng quyền của các cá nhân trong việc truy cập và chuyển dữ liệu của họ.

Dưới góc độ của một Agency quảng cáo, dữ liệu người dùng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình sử dụng dữ liệu cho việc đặt vị trí quảng cáo và target người dùng sao cho “đúng người- đúng thời điểm- đúng thông điệp”. Quy định có hiệu lực trực tiếp tác động tới các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo, và để thích nghi với điều này, không gì khác ngoài việc chịu trách nhiệm tuân thủ chặt chẽ QDPR và một lần nữa, đề cao, tôn trọng, bảo vệ giá trị của dữ liệu người dùng. Các nhà quảng cáo, các Publisher hay các Agency cung cấp công nghệ quảng cáo cùng phát triển các giải pháp tuân thủ hiệu quả cho toàn bộ ngành Digital Advertising.

Tạo tính minh bạch

Chính sách dữ liệu xác định cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mọi người. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về Chính sách dữ liệu cho những người đang sử dụng Sản phẩm của các công ty thuộc Facebook. Thông qua các thông báo tích hợp trong sản phẩm và chiến dịch đào tạo người tiêu dùng, chúng tôi muốn đảm bảo mọi người hiểu rõ cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của họ và các lựa chọn dành cho họ. Theo GDPR, bên kiểm soát dữ liệu sẽ phải thực hiện các biện pháp tuân thủ liên quan đến cách thu thập dữ liệu, mục đích sử dụng dữ liệu và thời gian lưu giữ dữ liệu. Ngoài ra, họ cần đảm bảo mọi người có thể truy cập dữ liệu về bản thân mình.

Tăng sự kiểm soát

Chính người dùng sẽ là người kiểm soát xem dữ liệu của họ có được phép thu thập và được các công ty sử dụng như thế nào. Các công ty quảng cáo chỉ khai thác, sử dụng dữ liệu người dùng khi nhận được sự chấp thuận tự nguyện, cụ thể, có hiểu biết và rõ ràng bằng hành động quả quyết chắc chắn. Mọi người đều có quyền rút lại sự chấp thuận của họ. Quyền này phải được nói rõ cho mọi người. Theo GDPR, bên xử lý dữ liệu có nghĩa vụ xử lý dữ liệu một cách an toàn và hợp pháp.

GDPR là một khởi đầu. Bởi trong tương lai, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, dữ liệu người dùng được pháp luật bảo vệ trên phạm vi toàn cầu. mà sẽ lan rộng toàn cầu. Và bản thân các doanh nghiệp, có vai trò như bên “quản lý dữ liệu” hay bên “xử lý dữ liệu” sẽ trở thành nơi bảo vệ dữ liệu người dùng, cùng tạo nên một hệ sinh thái quảng cáo vững mạnh. Geniee một lần nữa khẳng định, chúng tôi cam kết nâng cao và phát triển quy trình xử lý dữ liệu cá nhân minh bạch, kiểm soát nhằm bảo vệ thông tin người dùng