Contact Us

Liên hệ với chúng tôi để đến gần hơn với mục tiêu tăng trưởng doanh thu bền vững của doanh nghiệp.

 • FIRST NAME*
 • LAST NAME*
 • EMAIL*
 • COMPANY NAME*
 • COMPANY WEB SITE
 • SALES REGION
 • COMPANY TYPE
 • COMMENTS*
 • COMPANY NAME
  Geniee Vietnam Co., Ltd.
 • ADDRESS
  No.1405, 14th Indochina Plaza Hanoi Office Tower, 241 Xuan Thuy, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
 • TELL
  +84-4-3795-4257/ +84-4-3792-5020